• (Tài Xỉu) Thắng 48.587.352
  • (Sấm Truyền) Thắng 7.402.316
  • (Gái Nhảy) Thắng 6.439.150
  • (Thủy Cung) Thắng 3.201.440
  • (Long Vương) Thắng 755.819
  • i
  • i
  • i